FULL MATCH – Sasha Banks & Bayley Vs. Ronda Rousey & Natalya: Raw, Jan. 21, 2019