Rhea Ripley Responds To Io Shirai: WWE NXT, Nov. 4, 2020